Τμήματα για ενήλικες

Επίπεδο αρχαρίων (Γενικά Αγγλικά)

Μεσαίο επίπεδο (Γενικά Αγγλικά)

Επίπεδο προχωρημένων(Γενικά Αγγλικά)

Μαθήματα σε εξειδικευμένη ορολογία