Τμήματα για φοιτητές

Επίπεδο αρχαρίων

Επίπεδο προχωρημένων

Επίπεδο Β2

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

Προετοιμασία για εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια σε IELTS

TOEFL,GRE,SAT