Τμήματα για παιδιά σχολείου

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
A junior 1 σχολ. Έτος προς Α1
B junior 1 σχολ. Έτος προς Α1
A+B junior 1 σχολ. Έτος προς Α1
A senior 1 σχολ. Έτος Α1
B senior 1 σχολ. Έτος Α1+
C senior 1 σχολ. Έτος Α2
D senior 1 σχολ. Έτος Α2+
E senior 1 σχολ. Έτος Β1
Lower 1 σχολ. Έτος Β2
Advanced 1 σχολ. Έτος Γ1
Proficiency 1-2 σχολ. Έτος Γ2

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα (εφόσον ζητηθεί ή κρίνεται αναγκαίο)

Προετοιμασία για το μάθημα Αγγλικών ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες.